Michael Andersen

Ledelsesfilosof, Erhvervspsykologisk rådgiver

Når det lange hår skæres ind til benet, er arbejdsliv, ledelse, de unges trivsel og cybersikkerhed, set gennem psykologiens og filosofiens briller, urimeligt sjovt, overraskende lærerigt  og inspirerende. 

"Jeg vil gøre filosofiens finurligheder og psykologiens kompleksitet, nutidsrelevant på en måde hvor vi undres og griner lidt af os selv... og hinanden." 

citat: Michael Andersen